Robot Vision Group

National Laboratory of Pattern Recognition

Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

Alumni

Name Graduate Time Title
Mingzhe Lv 2021 South University of Science and Technology of China(phd)
Dongji Wang 2021 Sina Beijing
Yudong Zhou 2021 Netease Guangzhou
Jingxu Liu 2021 Beijing
Ying He 2021 Beijing Yihang Intelligence
Baoyu Wang 2021 Beijing Jizhijia Technology
Ruiji Chen 2020 Shanghai Jianxin Financial Technology
Chao Wang 2020 Beijing Megvli Technology Limited
Tianxin Shi 2020 Huawei Beijing
Yimig Wan 2020 Huawei Beijing
Fulin Tang 2020 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Xiaomei Zhao 2020 Shandong Jianzhu University
Lingjie Zhu 2020 AliBaba
Yurun Tian 2019 Apple HK
Haoren Wang 2019 China Financial Electronic Corporation
Yangdong Liu 2019 Huawei Beijing
Yang Zhou 2019 Huawei Shenzhen
Jianwei Li 2019 Beijing Sport University
Xiang Gao 2019 Ocean University of China
Ting Zhang 2018 China National Electronics Impory & Export
Lei He 2018 Baidu
Xinrui Meng 2018 Tsinghua Tongfang
Yanhong Bi 2018 CNKI
Mao Shu 2017 Tencent
Xinze Chen 2017 Horizon Robotics
Bei Tong 2017 Huawei
Xiaofeng Sun 2017 JD X
Chaochao Yan 2017 UT Arlington
Ming Zhang 2016 Beijing Baofeng Inc
Miao Yu 2016 Zhongyuan University of Technology
Yi Yang 2016 Huawei 2012 Lab
Hainan Cui 2016 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Rizhen Qin 2016 China Electronics Standardization Institute
Jiayi Feng 2016 Baidu Research
Liang Zhang 2016 Beijing
Kangping Fu 2015 China Academy of Electronics and Information Technology
Juan Lei 2015 Samsung Research
Lihang Li 2015 Microsoft Research Asia
Ao Li 2015 Alibaba, Inc
Yuchong Li 2015 Netease, Inc
Youji Feng 2014 Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology, Chinese Academy of Sciences
Wei Wang 2014 Henan Gongshang University
Yuanfan Xie 2014 Baidu, Inc
Zhenhua Wang 2014 Nanyang Technological University, Singapore
Kunfeng Shi 2014 Beijing
Zhixin Shi 2014 Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Jianmin Si 2014 JD, Beijing
Qingqun Kong 2013 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Bo wang 2013 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Fusheng Guo 2013 Beijing
Haixia Wang 2013 Shandong University of Science and Technology
Xin Liu 2012 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Wei Liu 2012 Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences
Zhaopeng Gu 2012 Peking University, Shenzhen Graduate School
Qiang Zhang 2011 Xidian University
Huixian Duan 2011 Tongji University
Bin Fan 2011 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Hao Yang 2011 Wuhan 709
Limin Shi 2010 Shandong Normal University
Liangping Tu 2010 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
Zhanjun Chen 2010 Beijing
Qingxun Bai 2010 Ph.D. Candidate, Boston College
Sen Yang 2010 Ph.D. Candidate, Arizona State University
Yansheng Ming 2010 Ph.D. Candidate, Australian National University
Feng Zhang 2009 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Zhijun Dai 2009 Institute of Software, Chinese Academy of Sciences
Xuguang Wang 2009 North China Electric Power University
Zhiheng Zhang 2009 Henan Polytechnic University
Boyi Tan 2008 Beijing
Can Ye 2008 Beijing
Haiwei Zhang 2008 Shanghai
Lianqing Yu 2008 Beijing Meteorological Bureau
Qiulei Dong 2008 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Wei Gao 2008 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Weiming Li 2008 City University of Hong Kong
Xiaojie Wu 2008 Geer Corp.
Xiaoming Deng 2008 Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Chongwei Wan 2007 Schlumberger Corp.
Heping Li 2007 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Hui Zeng 2007 University of Science and Technology Beijing
Jifu Zhang 2007 Taiyuan University of Science and Technology
Liang Wang 2007 Beijing University of Technology
Xiaoli Song 2007 Schlumberger Corp.
Fuqing Duan 2006 Beijing Normal University
Jinfu Yang 2006 Beijing University of Technology
Meifang Zhao 2006 Researcher, China Patent Corporation
Xiangru Li 2006 Shandong University of Science and Technology
Zhongtian Liu 2006 Beijing jiaotong University
Caixia Zhang 2005 North China University of Technology
Jiannan Zhang 2005 National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
Xin Xu 2005 Researcher, China Patent Corporation
Xunpo Zhao 2005 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Fengrong Huang 2004
Guanghui Wang 2004 Researcher Fellow, University of Windsor, Canada
Haijiang Zhu 2004 Beijing University of Chemical Technology
Huaifeng Zhang 2004
Xianghua Ying 2004 Peking University
Chenfeng Wang 2003 University of Calgary, Canada
Dongmei Qing 2003 Researcher, China Patent Corporation
Lu Wang 2003 Miscroft Research Asia
Ruizhen Zhao 2003 Beiing Jiaotong University
Xinju Li 2003 Michigan University
Yihong Wu 2003 Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
Bo Qiu 2002 Researcher, France
Cheng Lei 2002 Researcher, Japan
Yonder Zhong 2002 Engineer, Schlumberger Corp.
Yu Hu 2002 Engineer, Schlumberger Corp.
Jinhui Hu 2001 University of South California, Los Angeles
Le Lu 2001 Research Scientist, Siemens Corporate Research, Princeton, New Jersey, USA
Xiaoqiao Meng 2001 Member of Technical Staff, NEC Labs (North America), Princeton, New Jersey, USA
Xiuyan Fei 2001 Researcher, Legend Corp.
Yuan Zhou 2001 Ph.D. Candidate, UIUC
Changjiang Yang   Member of Technical Staff, Sarnoff Corporation, Princeton, New Jersey, USA
Yi Yang    
Hua Li    
Jun Li    Ph.D. Candidate, Georgia Institute of Technology
Lingyun Huang    University of Washington, Seattle